Hydroizolace

Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody ve všech skupenstvích do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů stavebního objektu, a nebo ve specifických stavbách, ze stavebního objektu do vnějšího prostoru (žumpa, vodojem).

Hydroizolační materiály označujeme dle použité izolační hmoty a tak je provedeno základní označení hydroizolačních výrobků na českém trhu. Převážně se jedná o hmoty:

  • živičné – hydroizolace asfaltové a dehtové
  • z plastů a pryže – hydroizolace syntetické,
  • polyetylenové a jiné hydroizolace – jílové hmoty skla, kovy.

Na celkovou kvalitu izolovaného objektu má velký vliv vhodně vybraná hydroizolace.

Mezi kvalitní české výrobky patří například polyetylenové fólie v rovném provedení – hydroizolační fólie PENEFOL a v tvarovaném provedení – nopová fólie LITHOPLAST používané hlavně jako zemní hydroizolace. Další velmi kvalitní výrobky českého výrobce FATRA, a.s. jsou hydroizolační PVC fólie FATRAFOL vhodné pro hydroizolace, izolace střech, izolace bazénů a izolaci jezírek. Pro ochranu izolačních fólií je vhodné použít geotextílie, které se umísťují buď jednostranně, nebo oboustranně na aplikovanou fólii.

Chcete vědět více o jednotlivých postupech při izolaci, čtěte dále: